IOI 2021 Committees

 
Executive Director
 
Deputy Director
Scientific Committee (Local)
Professor Sung Wing Kin Ken (Chair)
Gan Wei Liang (ISC member)
Melvin Zhang Zhiyong
Jacob Teo Por Loong
Prabowo Djonatan (invited HSC)
Pang Wen Yuen
Lim Li
Tan Likai
Chang Si Yuan
Ling Yan Hao
Technical Committee
Lai Zit Seng (Chair)
Ranald Lam Yun Shao (ITC member)
Lin Si Jie
Ho Jie Feng
Wang Zhi Jian
Jonathan Christopher (invited HTC)
Daniel Wong Lin Kit
Administrative Committee
Ho Siew Foong (Chair)
Teo Pei Pei
Irene Ong Hwei Nee
Cheon Yuet Ying
Tan Wei Han
Vivian Tan Ai Lian
Publicity Committee
Toh Tien-Yi (Chair)
Wati Sulaiman
Clarisse Tan
Juliana Chia
Ceremony Committee
Associate Professor Ben Leong (Chair)
Dr Adi Yoga Sidi Prabawa (Deputy Chair)
Live Streaming Committee
Dr Daren Ler Shan Wen (Chair)
Volunteer Management Committee
Aaron Tan Tuck Choy (Chair)
Guest Track Committee
Agatha Lim Hong Chin (Chair)
Grace Suryani Halim
Jasmine Tan Shu Yi