IOI 2021 Committees

 
Executive Director
 
Deputy Director
Dr Steven Halim (IC member)
Scientific Committee (Overseas)
Dr Felix Halim
Hocky Yudhiono (invited HSC)
Kian Mirjalali (invited HSC)

Raymond Kang Seng Ing
Chin Zhan Xiong
Hubert Teo Hua Kian
Koh Zi Chun
Foo Chuan Yu
Feng Jiahai
Technical Committee
Lai Zit Seng (Chair)
Ranald Lam Yun Shao (ITC member)
Lin Si Jie
Ho Jie Feng
Wang Zhi Jian
Gary Tang Wenxuan
Jonathan Christopher (invited HTC)
Administrative Committee
Ho Siew Foong (Chair)
Teo Pei Pei
Irene Ong Hwei Nee
Cheon Yuet Ying
Tan Wei Han
Vivian Tan Ai Lian
Publicity Committee
Toh Tien-Yi (Chair)
Wati Sulaiman
Clarisse Tan
Juliana Chia
Ceremony Committee
Associate Professor Ben Leong (Chair)
Dr Adi Yoga Sidi Prabawa (Deputy Chair)
Shipping+Misc Committee
Dr Daren Ler Shan Wen (Chair)
Volunteer Management Committee
Aaron Tan Tuck Choy (Chair)
Guest Track Committee
No guest track in another online IOI