IOI 2021 Committees

 
Executive Director
 
Deputy Director
Scientific Committee (Overseas)
Dr Felix Halim
Hocky Yudhiono (invited HSC)
Kian Mirjalali (invited HSC)
Ali Bahjati (invited HSC)

Raymond Kang Seng Ing
Chin Zhan Xiong
Shen Chuanqi
Hubert Teo Hua Kian
Wu Xinyu
Koh Zi Chun
Foo Chuan Yu
Feng Jiahai
Technical Committee
Lai Zit Seng (Chair)
Ranald Lam Yun Shao (ITC member)
Lin Si Jie
Ho Jie Feng
Wang Zhi Jian
Gary Tang Wenxuan
Jonathan Christopher (invited HTC)

Daniel Wong Lin Kit (Overseas)
Administrative Committee
Ho Siew Foong (Chair)
Teo Pei Pei
Irene Ong Hwei Nee
Cheon Yuet Ying
Tan Wei Han
Vivian Tan Ai Lian
Publicity Committee
Toh Tien-Yi (Chair)
Wati Sulaiman
Clarisse Tan
Juliana Chia
Ceremony Committee
Associate Professor Ben Leong (Chair)
Dr Adi Yoga Sidi Prabawa (Deputy Chair)
Live Streaming Committee
Dr Daren Ler Shan Wen (Chair)
Volunteer Management Committee
Aaron Tan Tuck Choy (Chair)
Guest Track Committee
Agatha Lim Hong Chin (Chair)
Grace Suryani Halim
Jasmine Tan Shu Yi